Θεσσαλονίκη

Τις ημέρες του Πάσχα προστίθεται δρομολόγιο για Καλαμάτα-Θεσσαλονίκη-Καλαμάτα:

Μεγάλη Τρίτη 03/04/2018, Τρίτη του Πάσχα 10/04/2018, Τρίτη 17/04/2018
Καλαμάτα-Θεσσαλονίκη κάθε Τρίτη 09:30π.μ.

Μεγάλη Τετάρτη 04/04/2018, Τετάρτη του Πάσχα 11/04/2018, Τετάρτη 18/04/2018
Θεσσαλονίκη-Καλαμάτα Τετάρτη 09:30π.μ.


Καλαμάτα - Θεσσαλονίκη

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σαββατο Κυριακή
09:30

Θεσσαλονίκη - Καλαμάτα

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σαββατο Κυριακή
09:30
13:00

Τελευταία Νέα

 

Πληροφορίες - Εκδοτήρια: 27210 28581
Λογιστήριο: 27210 21559 (επιλογή τηλεφωνητή -1-)
Γραμματεία: 27210 22823 (επιλογή τηλεφωνητή -2-)
Γραφείο Κίνησης: 27210 23145 (επιλογή τηλεφωνητή -3-)