Τοπικά

Καλαμάτα - Αβραμιού

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
06:00
06:30
10:00
13:30

Καλαμάτα - Ακρογιάλι - Κιτριές

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
06:40*
08:30 *
13:00 *
13:15**
14:00*

* Έως Μαντίνειες και Κιτριές
** Έως Ακρογιάλι

Καλαμάτα - Αλαγονία

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
05:30
07:00
13:00
14:30

Καλαμάτα - Ανδρούσα

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
05:30
08:00
13:30
17:00
21:00

Καλαμάτα - Αριστομένη

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
05:30
06:30
12:15
13:00

Καλαμάτα - 'Αρις

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
06:50
07:30
10:30
11:30
12:30
14:00
14:05
16:30
18:30*
21:00*
21:30 Μεικτό με Αρφαρά

* Δρομολόγιο Αρφαρά

Καλαμάτα - Αρφαρά

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
05:30
07:00
09:15
10:00
11:30
12:30
13:30
14:30*
15:00
16:30
18:30**
21:00**
21:30**

* Δρομολόγιο Φιλια

** Δρομολόγιο Άρις

Καλαμάτα - Αρχαία Μεσσήνη

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
05:30
14:00

Καλαμάτα - Βαλύρα

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
06:15
08:00
09:00
11:00
14:00
17:00
21:00


Καλαμάτα - Βασιλίτσι

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
05:00
14:30

Δρομολόγιο Κορώνης

Καλαμάτα - Βούταινα

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
05:00
12:30

Καλαμάτα - Δυράχι

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
06:00
13:45

Καλαμάτα - Γαρδίκι

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
06:00
07:00
13:45

Καλαμάτα - Δώριο - Κυπαρισσία

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
08:10
11:30
14:30
20:30


Καλαμάτα - Εξωχώρι

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
05:00
13:00

Δρομολόγια Οιτύλου

Καλαμάτα - Κεφαλόβρυσο

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
05:00
12:30


Καλαμάτα - Κυνηγού

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
05:30 * * *
13:30 * * *

* Έως Κορομηλιά

Καλαμάτα - Λαδά

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
05:00
05:30
12:00
13:00
14:30

Καλαμάτα - Λογγα

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
05:00
06:15
13:00
14:30
19:00

Δρομολόγιο Κορώνης

Καλαμάτα - Μέλπεια

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
05:45
12:30

Μέσω Μελιγαλά

Καλαμάτα - Νοσοκομείο - Αεροδρόμιο - Μεσσήνη

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
05:00
05:30
06:00
06:30
07:00
08:00
08:30
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:50
13:30
14:00
14:30
15:00
16:00
16:30
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:15


Μεσσήνη - Αεροδρόμιο - Νοσοκομείο - Καλαμάτα

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
06:30
07:00
07:30
08:00
08:30
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:30 *
14:00
14:30
15:00
16:00
16:30
17:30
18:30
19:30
20:30
21:30
22:40

* Όχι Νοσοκομείο

Καλαμάτα - Μηλιώτη

Ώρα

Δεύτερα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Κυριακή

06:00

12:00

Καλαμάτα - Λογγα - Μηλίτσα

Ώρα

Δεύτερα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Κυριακή

05:00*

13:00

* Δρομολόγιο Κορώνης

Καλαμάτα - Νέδουσα

Ώρα

Δεύτερα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Κυριακή

05:30
08:45
13:00
14:30

Καλαμάτα - Πανιπέρι

Ώρα

Δεύτερα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Κυριακή

06:15*
13:00**

* Δρομολόγιο Κορώνης

** Δρομολόγιο Μηλίτσας

Καλαμάτα - Πύλος

Ώρα

Δεύτερα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Κυριακή

05:00
06:15
06:40
09:30
11:30*
13:00
15:00**
19:00

* Νοσοκομείο εκτός Σάββατο - Κυριακή

** Μέσω Νοσοκομείου

Πύλος - Καλαμάτα

Ώρα

Δεύτερα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Κυριακή

06:45*
08:30
11:00*
14:00
14:05
15:30
16:15
21:00

* Μέσω Νοσοκομείου

Καλαμάτα - Πύλος - Μεθώνη

Ώρα

Δεύτερα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Κυριακή

05:00

06:15

06:4009:30*

13:00

19:00

* Νοσοκομείο εκτός Σάββατο - Κυριακή

Καλαμάτα - Πύλος - Φοινικούντα

Ώρα

Δεύτερα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Κυριακή

05:00
09:30*
13:00

* Νοσοκομείο εκτός Σάββατο - Κυριακή

Καλαμάτα - Πύλος - Χώρα - Γαργαλιάνοι

Ώρα

Δεύτερα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Κυριακή

06:15

06:40


09:30**


11:30*

15:00** Μέσω Νοσοκομείου
** Μέσω Νοσοκομείου (εκτος Σαββάτου Κυριακής)

Πύλος - Γαργαλιάνοι

Ώρα

Δεύτερα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Κυριακή

08:45

11:00


13:15

16:45Καλαμάτα - Στρέφι

Ώρα

Δεύτερα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Κυριακή

06:00

13:30

Καλαμάτα - Τσερια

Ώρα

Δεύτερα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Κυριακή

07:00*

13:00*

*Δρομολόγιο Οιτύλου

Καλαμάτα - Φιλια

Ώρα

Δεύτερα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Κυριακή

06:30

12:30**

14:30*

* Αρφαρά - Φιλια

*Ανταπόκριση Μελιγαλά

Καλαμάτα - Φοινικούντα

Ώρα

Δεύτερα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Κυριακή

05:00*

09:30**

13:00**

* Μέσω Χαρακοποιο
** Μέσω Πύλου

Γαργαλιάνοι - Κυπαρισσία

Ώρα

Δεύτερα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Κυριακή

06:15

07:30

08:00

10:00

13:15

14:30

16:00

18:00

Κυπαρισσία - Γαργαλιάνοι

Ώρα

Δεύτερα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Κυριακή

08:30

10:15

11:15*

12:45

14:15

15:30

18:45

19:15

* Διερχόμενο από Αθήνα

Καλαμάτα - Χατζή - Χώρα - Γαργαλιάνοι

Ώρα

Δεύτερα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Κυριακή

12:00

12:30

15:00

Γαργαλιάνοι - Καλαμάτα

Ώρα

Δεύτερα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Κυριακή

06:15*

07:00*

07:35**

08:00***

12:15


14:00*

16:00***

* Μέσω Χατζή

** Μέσω Πύλου

*** Μέσω Κυπαρισσίας

Καλαμάτα - Κυπαρισσία

Ώρα

Δεύτερα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Κυριακή

08:10

11:30

14:30

20:30

Μέσω Μελιγαλά

Καλαμάτα - Φιλιατρά

Ώρα

Δεύτερα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Κυριακή

08:10*

14:30

* Ανταπόκριση 10:15 από Κυπαρισσία

Κυπαρισσία - Καλαμάτα

Ώρα

Δεύτερα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Κυριακή

07:15

09:00

11:00

16:45

Μέσω Μελιγαλά

Καλαμάτα - Κορώνη

Ώρα

Δεύτερα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Κυριακή

05:00

06:15

10:15

11:30

12:00

14:30*

19:00*

* Μέσω Νοσοκομείου

Κορώνη - Καλαμάτα

Ώρα

Δεύτερα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Κυριακή

06:30*

07:50

12:00

13:30

14:00

16:00

20:30

* Μέσω Νοσοκομείου

Καλαμάτα - Καρδαμύλη - Στούπα - Αγ. Νικόλαος - Οίτυλο (Μάνη)

Ώρα

Δεύτερα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Κυριακή

05:00

07:00*

13:00


18:30*

* Έως τον Αγ. Νικόλαο. Κυριακη Αγ. Νίκωνα

Οίτυλο - Καλαμάτα

Ώρα

Δεύτερα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Κυριακή

07:00

09:15**

09:45*


15:15


20:00*


20:15**

* Από Αγ. Νικόλαο

**από Άγιο ΝίκωναΤελευταία Νέα

 

Πληροφορίες - Εκδοτήρια: 27210 28581
Λογιστήριο: 27210 21559 (επιλογή τηλεφωνητή -1-)
Γραμματεία: 27210 22823 (επιλογή τηλεφωνητή -2-)
Γραφείο Κίνησης: 27210 23145 (επιλογή τηλεφωνητή -3-)