Τοπικά

Δρόμοι της Θάλασσας

> Καλαμάτα - Κορώνη - Πύλος - Κυπαρισσία

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
08:10
17:00

Καλαμάτα - Κυπαρισσία - Πύλος - Κορώνη

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
08:10
17:00

> Μεταμόρφωση - Βλαχόπουλο - Πεταλίδι

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
08:45

> Πεταλίδι - Βλαχόπουλο - Μεταμόρφωση

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
12:15

Καλαμάτα - COSTA NAVARINO

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
05:00
07:00
08:00
10:00
13:00
15:30
21:00

COSTA NAVARINO - Καλαμάτα

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
08:30
16:00
18:15
19:00
21:00
24:00
02:30

Καλαμάτα - Αβραμιού

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
06:00
06:50
10:00
12:00

Καλαμάτα - Ακρογιάλι - Κιτριές

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
06:45*
08:30 *
13:00 *

11:00**

14:00*
18:15**

* Έως Μαντίνειες και Κιτριές

** Έως Ακρογιάλι

Καλαμάτα - Αλαγονία

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
05:30
07:00
13:00
14:30

Καλαμάτα - Ανδρούσα

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
05:30
06:30
07:30
11:00
12:30
17:00
21:00

Καλαμάτα - Αριστομένη

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
05:30
06:30
13:00

Καλαμάτα - 'Αρις

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
06:50
07:30
08:00*
10:30
11:30
12:30
13:00*
14:00
14:05
17:00
19:00
21:00*
21:30

* Δρομολόγιο Αρφαρά

Καλαμάτα - Αρφαρά

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
05:30
07:00
08:00**
09:15
10:00
11:15*
12:30
13:00**
13:30
14:30*
15:00
16:30
19:00**
21:00**
21:30

* Δρομολόγιο Φιλια

** Δρομολόγιο Άρις

Καλαμάτα - Αρχαία Μεσσήνη

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
09:00
14:00

Καλαμάτα - Βαλύρα

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
06:15
06:30
07:30
09:00
11:00
14:00
17:00
21:00


Καλαμάτα - Βασιλίτσι

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
05:00
13:00
14:30

Δρομολόγιο Κορώνης

Καλαμάτα - Βούταινα

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
05:30
13:00

Καλαμάτα - Δυράχι

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
06:00
13:45

Καλαμάτα - Γαρδίκι

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
06:00
07:00
13:45

Καλαμάτα - Δώριο - Κυπαρισσία

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
08:10
11:30
14:30
17:00
20:30


Καλαμάτα - Εξωχώρι

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
04:45
13:15

Καλαμάτα - Κεφαλόβρυσο

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
05:30
13:00


Καλαμάτα - Κυνηγού

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
05:30 ** * **
12:30 ** * **

* Έως Κορομηλιά

**Έως Τρίκορφο

Καλαμάτα - Λαδά

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
05:00
05:30
12:00
13:00
14:30

Καλαμάτα - Λογγα

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
05:00
06:15
13:00
14:30
19:00

Δρομολόγιο Κορώνης

Καλαμάτα - Μέλπεια

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
12:30

Μέσω Μελιγαλά

Καλαμάτα - Νοσοκομείο - Αεροδρόμιο - Μεσσήνη

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
05:00
05:30
06:00
06:30
07:00
07:30
08:00
08:30
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
13:30
14:00
14:30
15:00
16:00
16:30
17:00
18:00
19:00
19:30
20:00
21:00
22:00
22:10


Μεσσήνη - Αεροδρόμιο - Νοσοκομείο - Καλαμάτα

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
06:30
07:00
07:30
08:00
08:30
09:00
09:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:30 *
14:00
14:30
15:00
16:00
16:30
17:30
18:30
19:30
20:30
21:30
22:30
22:40

* Όχι Νοσοκομείο

Καλαμάτα - Μηλιώτη

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
06:00
12:00

Καλαμάτα - Λογγα - Μηλίτσα

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
05:00*
13:00

* Δρομολόγιο Κορώνης

Καλαμάτα - Νέδουσα

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
05:30
08:45
13:00
14:30

Καλαμάτα - Πανιπέρι

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
13:00*

* Δρομολόγιο Κορώνης

Καλαμάτα - Πύλος

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
05:00
06:40
09:30
11:30*
13:00
15:00**
19:30

* Νοσοκομείο εκτός Σάββατο - Κυριακή

** Μέσω Νοσοκομείου

Πύλος - Καλαμάτα

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
06:45*
08:30
11:00*
14:00
14:05
15:30
16:15
21:15

* Μέσω Νοσοκομείου

Καλαμάτα - Πύλος - Μεθώνη

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
05:00
06:40
09:30*
13:00
19:30

* Νοσοκομείο εκτός Σάββατο - Κυριακή

Καλαμάτα - Πύλος - Φοινικούντα

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
05:00
09:30*
13:00
19:30

* Νοσοκομείο εκτός Σάββατο - Κυριακή

Καλαμάτα - Πύλος - Χώρα - Γαργαλιάνοι

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
06:40
09:30**
11:30*
15:00*

* Μέσω Νοσοκομείου
** Μέσω Νοσοκομείου (εκτος Σαββάτου Κυριακής)

Πύλος - Γαργαλιάνοι

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
08:45
11:00
13:15
16:45

Καλαμάτα - Στρέφι

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
06:00
12:00

Καλαμάτα - Τσερια

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
07:00*
13:15*

*Δρομολόγιο Οιτύλου

Καλαμάτα - Φιλια

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
06:30
11:15*
14:30*

* Αρφαρά - Φιλια

Καλαμάτα - Φοινικούντα

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
05:00*
08:10
09:30**
13:00**
17:00

* Μέσω Χαρακοποιο
** Μέσω Πύλου

Γαργαλιάνοι - Κυπαρισσία

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
06:15
07:30
08:00
10:00
13:15
14:30
16:00
18:00

Κυπαρισσία - Γαργαλιάνοι

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
08:30
10:15
11:15*
12:45
14:15
15:30
18:45
19:15

* Διερχόμενο από Αθήνα

Καλαμάτα - Χατζή - Χώρα - Γαργαλιάνοι

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
13:30
12:30

Γαργαλιάνοι - Καλαμάτα

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
06:15*
07:00*
07:35**
08:00***
12:15
14:30*
16:00***

* Μέσω Χατζή

** Μέσω Πύλου

*** Μέσω Κυπαρισσίας

Καλαμάτα - Κυπαρισσία

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
08:10
11:30
14:30
17:00
20:30

Μέσω Μελιγαλά

Καλαμάτα - Φιλιατρά

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
08:10*
14:30
17:00

* Ανταπόκριση 10:15 από Κυπαρισσία

Κυπαρισσία - Καλαμάτα

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
07:15
08:45
13:00
16:45
21:30

Μέσω Μελιγαλά

Καλαμάτα - Κορώνη

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
05:00
06:15
08:10
10:15
11:30
12:00
13:00
14:30*
17:00
19:00*

* Μέσω Νοσοκομείου

Κορώνη - Καλαμάτα

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
06:30*
07:50
08:00
12:00
13:30
14:00
16:00
20:30
21:30

* Μέσω Νοσοκομείου

Καλαμάτα - Καρδαμύλη - Στούπα - Αγ. Νικόλαος - Οίτυλο (Μάνη)

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
04:45
07:00*
13:15
18:00*

* Έως Αγ. Νίκων

Καλαμάτα - Καρδαμύλη - Στούπα - Αγ. Νικόλαος - Οίτυλο (Μάνη)

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
04:45
07:00*
13:15
18:00*

* Έως Αγ. Νίκων

Οίτυλο - Καλαμάτα

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
07:00
09:15*
15:15
19:45*

* Από Αγ. Νίκων

Τελευταία Νέα

 

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των δρομολογίων στο σχετικό αρχείο Φυλλάδιο

Πληροφορίες - Εκδοτήρια: 27210 28581
Λογιστήριο: 27210 21559 (επιλογή τηλεφωνητή -1-)
Γραμματεία: 27210 22823 (επιλογή τηλεφωνητή -2-)
Γραφείο Κίνησης: 27210 23145 (επιλογή τηλεφωνητή -3-)