Από Μεγάλη Τρίτη 11/04/2017 και κάθε Τρίτη, Καλαμάτα – Θεσσαλονίκη

Από Μεγάλη Τρίτη 11/04/2017 και κάθε Τρίτη,  θα επαναδρομολογηθεί το δρομολόγιο Καλαμάτα – Θεσσαλονίκη.


Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των δρομολογίων στο σχετικό αρχείο Φυλλάδιο

Πληροφορίες - Εκδοτήρια: 27210 28581
Λογιστήριο: 27210 21559 (επιλογή τηλεφωνητή -1-)
Γραμματεία: 27210 22823 (επιλογή τηλεφωνητή -2-)
Γραφείο Κίνησης: 27210 23145 (επιλογή τηλεφωνητή -3-)