Τροποποίηση δρομολογίων από Καλαμάτα προς Αθήνα και αντιστρόφως, τα οποία θα ισχύουν από 15/06/2017


ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑ   ΑΘΗΝΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΩΡΑ
04,45…. ΚΑΛ.ΑΘΗΝΑ (ΤΑΧΥ)
06,30…. ΚΑΛ.ΑΘΗΝΑ (ΚΑΝΟΝΙΚΟ)
08,00…. ΚΑΛ.ΑΘΗΝΑ (ΕΞΠΡΕΣ)
09.30….ΚΑΛ.ΑΘΗΝΑ(ΚΑΝΟΝΙΚΟ)
10,30…. ΚΑΛ.ΑΘΗΝΑ(ΚΑΝΟΝΙΚΟ)
12,00…. ΚΑΛ.ΑΘΗΝΑ(ΕΞΠΡΕΣ)
13,30…. ΚΑΛ.ΑΘΗΝΑ(ΤΑΧΥ-ΜΟΝΟ  ΙΣΘΜΟ) 
15,00…. ΚΑΛ.ΑΘΗΝΑ(ΚΑΝΟΝΙΚΟ)
16,30…. ΚΑΛ.ΑΘΗΝΑ(ΕΞΠΡΕΣ)
18,00…. ΚΑΛ.ΑΘΗΝΑ(ΚΑΝΟΝΙΚΟ)
19.30….ΚΑΛ.ΑΘΗΝΑ(ΕΞΠΡΕΣ)
22.00….ΚΑΛ.ΑΘΗΝΑ(ΚΑΝΟΝΙΚΟ

ΣΑΒΒΑΤΟ
ΟΠΩΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ  ΕΚΤΟΣ    04.45 KAI 18.00  

ΚΥΡΙΑΚΗ
ΟΠΩΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ   ΕΚΤΟΣ   04.45

  

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΘΗΝΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
 ΩΡΑ
 06.30…. ΑΘΗΝΑ.ΚΑΛ(ΚΑΝΟΝΙΚΟ)
 08.00…. ΑΘΗΝΑ.ΚΑΛ(ΕΞΠΡΕΣ)
 09.15…. ΑΘΗΝΑ.ΚΑΛ(ΚΑΝΟΝΙΚΟ)
 10.30…. ΑΘΗΝΑ.ΚΑΛ(ΕΞΠΡΕΣ)
 11.45…. ΑΘΗΝΑ.ΚΑΛ(ΚΑΝΟΝΙΚΟ)
 13.00…. ΑΘΗΝΑ.ΚΑΛ(ΕΞΠΡΕΣ)
 14.30  …ΑΘΗΝΑ ΚΑΛ.(ΚΑΝΟΝΙΚΟ)
 15.30….ΑΘΗΝΑ ΚΑΛ(ΚΑΝΟΝΙΚΟ)
 16.30….ΑΘΗΝΑ ΚΑΛ(ΕΞΠΡΕΣ)
 18.00….ΑΘΗΝΑ ΚΑΛ(ΚΑΝΟΝΙΚΟ)
 19.30….ΑΘΗΝΑ ΚΑΛ(ΕΞΠΡΕΣ)
 21.30….ΑΘΗΝΑ ΚΑΛ(ΚΑΝΟΝΙΚΟ)

ΣΑΒΒΑΤΟ
ΟΠΩΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ     ΕΚΤΟΣ 18.00

ΚΥΡΙΑΚΗ
ΟΠΩΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ     ΕΚΤΟΣ   06.30 ΚΑΙ ΑΝΤΙ *08,00 ΕΞΠΡΕΣ* ΥΠΑΡΧΕΙ *07.30 ΚΑΝΟΝΙΚΟ*


Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των δρομολογίων στο σχετικό αρχείο Φυλλάδιο

Πληροφορίες - Εκδοτήρια: 27210 28581
Λογιστήριο: 27210 21559 (επιλογή τηλεφωνητή -1-)
Γραμματεία: 27210 22823 (επιλογή τηλεφωνητή -2-)
Γραφείο Κίνησης: 27210 23145 (επιλογή τηλεφωνητή -3-)