Αλλαγή στα δρομολόγια Καλαμάτα - Οίτυλο και Καλαμάτα - Κυνηγού

Το   ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ    ΚΤΕΛ   ΝΟΜΟΥ    ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε. ενημερώνει   το    Επιβατικό   Κοινό   ότι  από Δευτέρα 18/9/2017:

- Το δρομολόγιο Καλαμάτα – Οίτυλο της ώρας 13:15, θα γίνεται 13:00

- Το δρομολόγιο Καλαμάτα – Κυνηγού της ώρας 05:30, θα γίνεται 05:15, κάθε Δευτέρα και Παρασκευή.


Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των δρομολογίων στο σχετικό αρχείο Φυλλάδιο

Πληροφορίες - Εκδοτήρια: 27210 28581
Λογιστήριο: 27210 21559 (επιλογή τηλεφωνητή -1-)
Γραμματεία: 27210 22823 (επιλογή τηλεφωνητή -2-)
Γραφείο Κίνησης: 27210 23145 (επιλογή τηλεφωνητή -3-)