ἑορτήν τοῦ Ἁγίου Χριστοφόρου, Προστάτου τῶν Αὐτοκινητιστῶν