Θεσσαλονίκη

Καλαμάτα- Λάρισα – Θεσσαλονίκη

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σαββατο Κυριακή
09:30          

Θεσσαλονίκη –Λάρισα– Καλαμάτα

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σαββατο Κυριακή
09:30            
13:00