Πάτρα

                     

 

Από 19/9/2020

τα δρομολόγια θα είναι :

 Καλαμάτα –Κυπαρίσσια-Ζαχάρω-Πύργο-Πάτρα

Εκτιμώμενη Διάρκεια Διαδρομής Έως Πάτρα 4 ώρες, Πύργο 2 ώρες 30 λεπτά , Ζαχάρω 2 ώρες

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
08:30
16:00

 

Πάτρα – Πύργο- Ζαχάρω- Κυπαρίσσια-Καλαμάτα

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
08:30
16:00

ΤΗΛΕΦΩΝΑ :

Καλαμάτα  27210 28581

Πάτρα  2610 623886

Πύργος   26210 20600

Ζαχάρω   26250 31219

Κυπαρισσίας 27610 22260