Πάτρα

                     

 

 

 Καλαμάτα –Κυπαρίσσια-ΖαχάρωΠύργο-Πάτρα

Εκτιμώμενη Διάρκεια Διαδρομής Έως Πάτρα 4 ώρες, Πύργο 2 ώρες 30λεπτα , Ζαχάρω 2 ώρες

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
08:30  
16:00  

 

Πάτρα – Πύργο Ζαχάρω Κυπαρίσσια-Καλαμάτα

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
08:30    
16:30      

ΤΗΛΕΦΩΝΑ :

Καλαμάτα  27210 28581

Πάτρα  2610 623886

Πύργος   26210 20600

Ζαχάρω   26250 31219

Κυπαρισσίας 27610 22260