Ανακοινώσεις

Δρομολόγια που θα εκτελεσθούν από Μ. Παρασκευή έως Δευτέρα του Πάσχα

  Μ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Μ.ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΣΧΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΣΧΑ ΤΟΠΙΚΑ Δρομολόγια ΚΥΡΙΑΚΗΣΚ.ΑΘΗΝΑ ΚΑΝΟΝΙΚΑ (όπως έχουν) ΤΟΠΙΚΑ Δρομολόγια ΣΑΒΒΑΤΟΥΚ.ΑΘΗΝΑ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ 19.30 ΚΑΝΟΝΙΚΟΑΘΗΝΑ.Κ…