Θεσσαλονίκη

Καλαμάτα- Λάρισα – Θεσσαλονίκη

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
09:30  

 

   

Θεσσαλονίκη –Λάρισα– Καλαμάτα

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
09:30

 

       
13:00