Θεσσαλονίκη

Καλαμάτα-Λαμία- Λάρισα – Θεσσαλονίκη

Εκτιμώμενη Διάρκεια Διαδρομής  Έως Θεσσαλονίκη 9 ώρες, Λάρισα 7 ώρες , Λάμια 5 ώρες 30 λεπτά

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
09:30        

Θεσσαλονίκη –Λάρισα– Λαμία- Καλαμάτα

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
09:30          
13:00          

 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ:

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  2310 595403

ΛΑΡΙΣΑ 2410 551133

ΛΑΜΙΑ  2231602184