Θεσσαλονίκη

Καλαμάτα-Λαμία- Λάρισα – Θεσσαλονίκη
Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
06:30    
09:30
Θεσσαλονίκη –Λάρισα– Λαμία– Καλαμάτα
Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
09:30
13:00