Έκπτωση στα εισιτήρια για την διακίνηση των εκλογέων, δικαστικών Αντ/πων κ.λ.π. κατά τις Βουλευτικές Εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019.