Καλαμάτα – Άργος – Ναύπλιο

Καλαμάτα – Άργος – Ναύπλιο

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
16:00

19:00

Ναύπλιο – Άργος -Καλαμάτα

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
16:00

19:00

* Οι διαδρομές ισχύουν από τον Σεπτέμβριο μέχρι τον Ιούνιο.