Τις ημέρες του Πάσχα προστίθεται δρομολόγιο για Καλαμάτα – Θεσσαλονίκη – Καλαμάτα

Μεγάλη Τρίτη 03/04/2018, Τρίτη του Πάσχα 10/04/2018, Τρίτη 17/04/2018
Καλαμάτα-Θεσσαλονίκη κάθε Τρίτη 09:30π.μ.

Μεγάλη Τετάρτη 04/04/2018, Τετάρτη του Πάσχα 11/04/2018, Τετάρτη 18/04/2018
Θεσσαλονίκη-Καλαμάτα Τετάρτη 09:30π.μ.