Τοπικά

ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΔΕΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ. 

ΔΕΙΤΕ  ΕΔΩ  ΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ.

 

 

Καλαμάτα – Μεσσήνη – Αβραμιού- Στρέφι

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
06:00
06:30

✓*

10:00
12:00

* Στρέφι -Δρομολόγιο Αριστομένης

Καλαμάτα – Ακρογιάλι – Κιτριές

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
06:40*
08:30      
13:00      
14:05*

* Έως Μεγ. Μαντίνεια και Κιτριές

Καλαμάτα – Αλαγονία

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
05:15
07:00
13:00
14:30

Καλαμάτα – Μεσσήνη Ανδρούσα

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
05:15
05:30    
08:00*
11:00
13:30
17:00
21:00

* Ανταπόκριση Μεσσήνη

Καλαμάτα – Μεσσήνη– Αριστομένη

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
05:30 *
06:30
12:15  
12:30     *      
13:00

* Δρομολόγιο Βούταινα-Κεφαλόβρυσο

Καλαμάτα – Άρις

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
06:50
08:30          
10:30*
11:30          
12:30***
14:00          
14:05*
16:30
18:30**

21:00**

21:30**

* Αλώνια – Πλατύ

**Αρφαρά -Πλατύ- Άρι

*** Αλώνια – Πλατύ-Αρφαρά

Καλαμάτα – Αρφαρά

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
05:30

07:00

09:15

10:00

11:30*

12:30****

13:00

 

 

 

 

 

13:30

14:30***

16:00

16:30

18:30**

21:00**

21:30**

* Πήδημα – Αρφαρά – Καλαμάτα

**  Αρφαρά-Πλατύ -Άρις

***  Αρφαρά – Φίλια

**** Αρι-Πλατύ-Αρφαρά

Καλαμάτα – Αρχαία Μεσσήνη (ΜΑΥΡΟΜΑΤΙ ΙΘΩΜΗΣ) – ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
05:30
09:00

14:00

Καλαμάτα – Βαλύρα

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
05:30      

**

 
06:15

08:00*

09:00

11:00

14:00

**

17:00

21:00

* Ανταπόκριση Μεσσήνη

** Πετράλωνα – Βαλύρα

Καλαμάτα – Βασιλίτσι

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
05:00

14:30

Δρομολόγιο Κορώνης

Καλαμάτα – Βούταινα

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
05:00

12:30

Καλαμάτα – Γαρδίκι-Δυράχι

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
06:00

✓*

07:00

13:45

✓*

* Έως Δυράχι

Καλαμάτα – Εξωχώρι

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
05:00

13:00

Καλαμάτα – Ίκλαινα

Ώρα Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σαββάτο Κυριακή
05:00

13:30

Καλαμάτα – Κεφαλόβρυσο (Βούταινα)

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
05:00

12:30

Καλαμάτα – Μεσσηνη-Ανδρουσα-Κυνηγού (Τρίκορφο)

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
05:15

✓**

✓**

05:30  

*

*

*

 
12:30

✓**

*

*

*

✓**

* Έως ΤΡΙΚΟΡΦΟ

** ΕΩΣ ΚΥΝΗΓΟΥ

Καλαμάτα – Λαδά

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
05:00

05:15

*

13:00

*

14:30

*Καρβέλι -Αρτεμισία-Πηγές-Αλαγονία-Νέδουσα

Καλαμάτα – Λογγά

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
05:00

06:15

13:00

14:30

19:00

Δρομολόγιο Κορώνης

Καλαμάτα – Μελιγαλά-Διαβολίτσι-Μέλπεια

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
12:30

Μέσω Μελιγαλά

Καλαμάτα – Νοσοκομείο* Αεροδρόμιο – Μεσσήνη

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
05:00

05:30

06:00*

06:30*

07:00*

08:00*

08:30*

09:00*

09:30

*

*

*

*

*

10:00*

10:30*

11:00*

11:30*

12:00*

13:00*

13:30*

14:00*

14:30*

15:00*

16:00*

16:30*

17:00*

18:00*

19:00*

20:00*

21:00*

22:15*

Μεσσήνη – Αεροδρόμιο – Νοσοκομείο* – Καλαμάτα

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
06:30*

07:00*

07:30*

08:00*

08:30*

09:00*

09:30*

10:00*

10:30*

11:00*

11:30*

12:00*

12:30*

13:30*

14:00*

14:30*

15:00*

15:30*

16:00

16:30*

17:30*

18:30*

19:30

20:30*

21:45

22:40*

 

Καλαμάτα – Μηλιώτη

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
06:30

12:00

Καλαμάτα –Πεταλίδι- Λογγά – Μηλίτσα

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
05:00*

13:00

* Δρομολόγιο Κορώνης

Καλαμάτα – Νέδουσα

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
05:15

*

08:45

13:00

*

14:30

* Καρβέλι -Αρτεμισία-Πηγές-Αλαγονία-Νέδουσα

Καλαμάτα – Πανιπέρι

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
05:00 Κορώνης

13:00 Μηλίτσας

 

Καλαμάτα – Πύλος

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
05:00

06:15

06:40

09:30

*

*

*

*

*

11:30*

13:00

*

*

*

*

*

15:00*

19:00

* Νοσοκομείο

Πύλος – Καλαμάτα

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
06:45*

08:30

11:00

*

*

*

*

*

14:00

15:30

16:15

21:00

* Μέσω Νοσοκομείου εκτός Σάββατο

Καλαμάτα – Πύλος – Μεθώνη

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
05:00

06:15

06:40

   
09:30

13:00

19:00

 

Καλαμάτα – Πύλος – Χώρα – Γαργαλιάνοι

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
06:15

✓*

06:40**

 
09:30**

11:30*

15:00*

 

* Μέσω Νοσοκομείου

** Ανταπόκριση Πύλος

Καλαμάτα-Αεροδρόμιο-Ρωμανού (Ισχύει Έως Οκτώβριο)

Ώρα Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σαββάτο Κυριακή
05:00

07:00

08:00

10:00

13:00

15:30

21:00

Ρωμανού-Αεροδρόμιο-Καλαμάτα (Ισχύει Έως Οκτώβριο)

Ώρα Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σαββάτο Κυριακή
08:30

16:00

18:15

19:00

21:00

24:00

02:30

 

Πύλος – Χώρα- Γαργαλιάνοι

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
08:45

11:00

13:15

16:45

Καλαμάτα – Τσέρια

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
07:00*

13:00*

*Δρομολόγιο Οιτύλου

Καλαμάτα – Φίλια

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
06:30

14:30

✓*

✓*

✓*

✓*

✓*

* Αρφαρά – Φίλια

Καλαμάτα – Φοινικούντα

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
05:00*

09:30**

13:00**

* Μέσω Χαρακοποιό και μέσω Πύλου
** Μέσω Πύλου

Φοινικούντα – Καλαμάτα

Ώρα

Δευτέρα

Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σαββάτο Κυριακή
07:00*    
07:30**
12:00**

14:45**
15:15*

✓**

✓**

*Μέσω Χαρακοπίου

**Μέσω Πύλου

Γαργαλιάνοι – Κυπαρισσία

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
06:15

07:30

08:10

10:00

13:15

14:30

16:00

18:00

Κυπαρισσία – Γαργαλιάνοι

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
08:30

10:15

11:15*

14:15

15:15

18:45

* Διερχόμενο από Αθήνα

 Καλαμάτα – Χατζή-Βλαχόπουλο – Χώρα – Γαργαλιάνοι

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
12:00

12:30

 

Γαργαλιάνοι – Καλαμάτα

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
06:15*

07:00*

07:35**

08:10***

09:15**

10:00***

12:15*  

14:00*

16:00***

19:15**

* Μέσω Χατζή

** Μέσω Πύλου

*** Μέσω Κυπαρισσίας

Καλαμάτα –Μελιγαλά– Κυπαρισσία

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
08:10

11:30

14:30

20:30

 

Καλαμάτα – Φιλιατρά

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
08:10*

14:30

* Ανταπόκριση 10:15 από Κυπαρισσία

Κυπαρισσία –Μελιγαλά– Καλαμάτα

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
07:15

09:00

11:00

16:45

 

Καλαμάτα -Πεταλίδι– Κορώνη

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
05:00

06:15

10:15

11:30

12:00

14:30

✓*

✓*

✓*

✓*

✓*

✓*

19:00*

* Μέσω Νοσοκομείου

Κορώνη –Πεταλίδι– Καλαμάτα

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
06:30*

07:50

12:00

13:30

14:00

16:00

20:30

✓*

✓*

✓*

✓*

✓*

* Μέσω Νοσοκομείου

Καλαμάτα Καρδαμύλη – Στούπα – Αγ. Νικόλαο– Οίτυλο (Μάνη)

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
05:00

07:00

✓*

✓*

✓*

✓*

✓*

✓*

✓**

13:00

18:30

✓*

✓*

✓*

✓*

✓*

✓*

✓**

* Έως   Αγ. Νικόλαο

**Έως Αγ. Νίκων

Οίτυλο –Στούπα-Αγ. Νικόλαο-Καρδαμύλη– Καλαμάτα

Ώρα Δεύτερα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
07:00

09:15*

09:45**

 

15:15

 
20:00**

20:15*

*από Άγιο ΝΙΚΩΝ

** Από Αγ. Νικόλαο