Sparti

Routes Kalamata – Sparta – Kalamata:

 

Sparti – Kalamata

Time Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
14:30

16:15

 

Kalamata –Sparti

 

Time Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
16:15

14:30